Perutusan Pengarah IPTG

Perutusan Pengarah IPTG

Alhamdulilah, Institut Pemikiran Tok Guru Dato’ Bentara Setia (IPTG) telah melangkah ke tahun yang ke-sepuluh sebagai sebuah institusi yang  diwujudkan bagi menterjemahkan  pemikiran  Al-Marhum mantan Menteri Besar  Kelantan, Tuan Guru Dato’ Bentara Setia Tan Sri Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat membantu jentera Kerajaan Negeri yang  berasaskan  dasar Membangun Bersama Islam.  Saya ingin merakamkan penghargaan kepada para ahli lembaga khususnya kepada Yang Amat Berhormat Ustaz Dato’ Pengerusi yang sentiasa memandu jentera pentadbiran IPTG menuju arah dan landasan bagi menjayakan misi, visi dan objektif yang telah digariskan.

Sepanjang tahun 2022,  IPTG telah berjaya melaksanakan banyak program latihan  seperti mengadakan Kursus Memahami Asas Membangun Bersama Islam di peringkat Dun-dun. Bagi memantapkan lagi perjalanan program bagi tahun 2023, IPTG telah menggariskan satu jadual perancangan aktiviti untuk setahun yang telah dipersetujui oleh Ahli Lembaga untuk dilaksanakan bagi tahun ini.

Penghargaan dan terima kasih juga dirakamkan kepada semua pihak yang telah membantu perjalanan pentadbiran IPTG, sama ada dalam bentuk sumbangan material atau pandangan dan idea.

YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Johari Bin Mat 
Pengarah,
Institut Pemikiran Tok Guru Dato’ Bentara Setia (IPTG)