YB Dato’ Panglima Perang Haji Mohd Nassuruddin Bin Haji Daud

YB Dato’ Panglima Perang Haji Mohd Nassuruddin Bin Haji Daud

Ahli

(Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Islam Dakwah, Penerangan Dan Hubungan Serantau)