Nota Kepada Diri

Nota Kepada Diri


Project Description

Sinopsis:

Putera dunia adalah mereka yang bergiat di sekeliling kehidupan  duniawi tanpa menghubungkannya dengan Ahirat . Mereka memiliki kesenangan hanya untuk kepentingannya sendiri. Orang lain seolah-seolah tidak ada kaitan adalah orang yang kehidupannya berteraskan akidah yang sebenar serta amalan yang bersumberkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sementara itu , putera Akhirat adalah orang  yang kehidupannya berteraskan akidah yang sebenar serta amalan yang bersumberkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Putera akhirat adalah orang yang mempertahankan kebenaran Islam, selain menghidari dan memerangi segala yang berbentuk mungkar serta maksiat. Putera dunia dan puteri mempunyai perbedaan yang jelas. Antara kedua-dua yang berlainan anutan itu tidak mungkin bersatu.