Muhammad Bukan Nasionalis

Muhammad Bukan Nasionalis


Project Description

Sinopsis:

“Aku tidak diutus sebagai tukang laknat. Akan tetapi , aku diutus sebagai rahmat.” (HR Muslim {2599} Tirmizi {7774}) . Sesungguhnya kehadiran Islam merupakan rahamt kepada segenap umat manusia serta jalan keselamatan bagi mereka yg mendamba kebahagiaan hakiki. semangat Islam adalah semangat pengabdian (ibadah dan ubudiyah) kepada Allah serta jalan hidup yg lurus diatas nilai-nilai keadilan, perdamaian, keluhuran, dan kasih sayang. Rasulullah S.A.W yg diutus membawa risalah Islam berperibadi luhur dan berakhlak¬† manusia sempurna (insan kamil) yg menjadi teladan kebaikan bagi semesta alam. Allah mengutus nabi sebagai rahmat-Nya kepada seluruh umat Islam. Baginda memperjuangkan nilai-nilai iman dan islam. Perjuangannya menembusi sempadan bangsa dan negara. Syariat Islam yg diserukannya juga sentiasa sahih dan selaras dengan realiti zaman dan tempat